Cục Hải quan Bình Dương: Đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu năm 2021


 Tính đến 15-11, Cục Hải quan tỉnh đã đạt và vượt hầu hết các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao, hoàn thành xuất sắc các giải pháp thu ngân sách Nhà nước đề ra trong năm.

Đến 15-11, Cục Hải quan tỉnh đã thu hút hơn 6.610 doanh nghiệp tham gia làm thủ tục hải quan với tổng số hơn 1,6 triệu tờ khai, tăng 1,48% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt hơn 51,3 tỷ USD, tăng 16,21% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng thu ngân sách đạt hơn 17.426 tỷ đồng, tăng 31,80% so cùng kỳ năm 2020, đạt 108,75% chỉ tiêu so với kế hoạch Bộ tài chính và HĐND tỉnh giao.

NGỌC THANHhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *