Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng: Khai thác mủ đạt trên 81% kế hoạch năm 2022


Từ đầu năm đến hết ngày 17-11, Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng đã khai thác được hơn 22.866 tấn mủ nguyên liệu, đạt trên 81% kế hoạch năm; thu mua mủ tiểu điền trên 6.252 tấn, đạt 62,5% kế hoạch; chế biến gần 29.450 tấn, đạt hơn 77% kế hoạch; tiêu thụ trên 27.735 tấn, đạt 76% kế hoạch.

Để thực hiện hoàn thành và vượt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2022, công ty tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công nhân lao động, trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; đồng thời khen thưởng động viên người lao động hàng tháng, hàng quý. Bên cạnh đó, công ty kịp thời biểu dương tinh thần, động viên các tập thể, công nhân lao động tiếp tục chung sức vượt khó, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua nước rút 3 tháng cuối năm 2022….

TRÍ DŨNGhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *