Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng: Doanh thu 10 tháng năm 2021 đạt 1.100 tỷ đồng


Theo Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng, 10 tháng năm 2021, công ty đã khai thác được gần 18.800 tấn mủ, đạt gần 67% kế hoạch năm. Trong thời gian này, công ty đã thu mua gần 8.000 tấn mủ, đạt gần 94% kế hoạch; xuất bán gần 25.780 tấn, đạt 72% kế hoạch năm. Doanh thu của công ty 10 tháng qua đạt 1.100 tỷ đồng, bằng gần 76% kế hoạch năm; lợi nhuận hơn 172 tỷ đồng.

Bên cạnh các giải pháp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, công ty luôn tập trung chăm lo tốt đời sống công nhân, nhất là trong đợt dịch bệnh Covid-19 vừa qua. Trong 9 tháng năm 2021, thu nhập bình quân người lao động của công ty đạt 8,82 triệu đồng/tháng. Công ty còn tổ chức khen thưởng động viên nhiều tập thể, cá nhân trong phong trào thi đua lao động sản xuất…

TRÍ DŨNGhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *