Cơ hội phát triển từ chuyển đổi số


Sống chung với đại dịch Covid-19, Bình Dương xác định chuyển đổi số là xu hướng tất yếu, để bắt kịp sự tiến bộ của công nghệ, khoa học kỹ thuật. Các sở, ngành đã chủ động xây dựng những hướng đi phù hợp với xu thế và đặc điểm chức năng của từng cơ quan, đơn vị, hướng tới hỗ trợ người dân và DN.

Theo Sở Thông tin và Truyền thông, trong năm 2022, tỉnh sẽ tập trung ưu tiên nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu quan trọng về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng của tỉnh, tạo điều kiện, cơ sở để tăng tốc chuyển đổi số trong giai đoạn mới. Trong đó, xác định chuyển đổi số trước hết là chuyển đổi nhận thức từ các cấp chính quyền, tổ chức chính trị – xã hội, người dân và DN thông qua nhiều hình thức và phương tiện khác nhau; đồng thời xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách chọn, phát triển hạ tầng số, tầng dữ liệu, ứng dụng, dịch vụ, nguồn nhân lực…

Hiện nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện đề án số hóa dữ liệu DN. Đến nay, toàn bộ dữ liệu từ năm 2016 về trước đang được cập nhật, các năm gần đây đã được cập nhật, tiến trình dự án đã triển khai 50%, dự kiến giữa năm 2022 sẽ hoàn thành. Sở Công thương cũng đang thực hiện cơ sở dữ liệu ngành với kỳ vọng cung cấp các thông tin, tăng cường kết nối chuỗi cung ứng cho DN. Bên cạnh đó, ngành công thương tích cực phối hợp với ngành nông nghiệp, kế hoạch và đầu tư, Trung tâm Thương mại thế giới thành phố mới Bình Dương hỗ trợ DN nhỏ và vừa thực hiện chuyển đổi số phù hợp, phát triển thương mại điện tử.

Đối với DN, quá trình chuyển đổi số không đơn giản. Ở đó, đòi hỏi DN phải có sự chủ động thích ứng linh hoạt, thực hiện chuyển đổi số dựa trên sự liên kết chặt chẽ giữa kinh doanh, công nghệ và con người để tạo ra những hướng đi mới đột phá hơn.

KHẢI ANHhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *