Chuyển biến tích cực từ việc thí điểm bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình


Trong 3 năm (2019-2021), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng kế hoạch thực hiện thí điểm bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình tại 9 xã, phường, thị trấn tại các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh. Thông qua hoạt động truyền thông, nội dung bộ tiêu chí đã được tuyên truyền tới từng hộ gia đình trên địa bàn tỉnh, tập trung vào các kỹ năng ứng xử trong gia đình để xây dựng gia đình hạnh phúc; các giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp trong gia đình; những tấm gương chung thủy, hiếu nghĩa, yêu thương, chia sẻ… giữa các thành viên trong gia đình và thực hiện các tiêu chí ứng xử trong mối quan hệ gia đình.

Việc thực hiện thí điểm bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình đã góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình thông qua những chuẩn mực đạo đức, cách ứng xử giữa các thành viên gia đình. Nhân dân trên địa bàn thí điểm cơ bản đã nắm rõ nội dung, ý nghĩa, mục đích của việc thực hiện các tiêu chí ứng xử trong gia đình, từ đó thay đổi ý thức, điều chỉnh về hành động, cách ứng xử giữa các thành viên trong gia đình, góp phần giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình, đẩy lùi tệ nạn xã hội, xây dựng, gìn giữ gia đình hạnh phúc bền vững. Việc thí điểm bộ tiêu chí đã góp phần tích cực vào phong trào xây dựng gia đình văn hóa ở các địa phương với tỷ lệ hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa hàng năm đạt trên 95%.

CẨM LÝhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *