Chủ động phòng ngừa, ứng phó thiên tai trong những tháng cuối năm


 UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 4003/UBND-KT về việc chủ động phòng ngừa, ứng phó thiên tai trong các tháng cuối năm 2022.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị, thành phố và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 9-5-2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022; thực hiện nghiêm túc chế độ trực ban phòng, chống thiên tai theo quy định, thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình diễn biến thời tiết, khí tượng thủy văn; chủ động ứng phó kịp thời, có hiệu quả với các tình huống thiên tai có thể xảy ra…; thường xuyên báo cáo các khó khăn, vướng mắc về Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh để kịp thời chỉ đạo, giải quyết.

THOẠI PHƯƠNGhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *