Chỉ số sử dụng lao động tăng 2,5%


 Báo cáo về tình hình biến động lao động trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, Cục Thống kê Bình Dương cho biết chỉ số sử dụng lao động của các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp tháng 4-2022 tăng 2,5% so với tháng trước (cùng kỳ tháng 4-2021 tăng 3,6%).

Trong đó, doanh nghiệp ngoài Nhà nước tăng 1,7%; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 2,8%. Lũy kế 4 tháng năm 2022, chỉ số sử dụng lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp ngành công nghiệp bằng 82,3% so với cùng kỳ. Trong đó, lao động ngành chế biến, chế tạo bằng 82,3%. Một số ngành có lao động giảm, như: Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác giảm 28,5%; sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học giảm 23,6%; công nghiệp chế biến, chế tạo khác giảm 25,2%; trang phục giảm 19,3%; thuốc, hóa dược và dược liệu giảm 20,7%…

NGỌC THANHhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *