Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng Mười tăng 6,9%


Số lao động làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp ghi nhận tại thời điểm ngày 1/10 đã tăng 7,7% so với cùng thời điểm tháng Chín. (Ảnh minh họa/TTXVN)

Sản xuất công nghiệp trong tháng Mười khởi sắc khi các biện pháp giãn cách xã hội được nới lỏng, hoạt động sản xuất kinh doanh từng bước được khôi phục trong trạng thái bình thường mới.

Theo báo cáo của Tổng cục Tổng cục Thông kê công bố ngày 29/10, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng Mười ước tính tăng 6,9% so với tháng Chín và giảm 1,6% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, ngành khai khoáng giảm 7,2%; ngành chế biến, chế tạo giảm 1,6%; sản xuất và phân phối điện tăng 2,4%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 1,5% so với tháng Chín.

Tính cả 10 tháng của năm, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 3,3% so với cùng kỳ năm 2020. Theo đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 4,5% (đóng góp 3,99 điểm phần trăm vào mức tăng chung); ngành sản xuất và phân phối điện tăng 4,1% (đóng góp 0,36 điểm phần trăm); ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 3,4% (đóng góp 0,05 điểm phần trăm); riêng ngành khai khoáng giảm 7% (làm giảm 1,1 điểm phần trăm).

Báo cáo cũng cho biết chỉ số sản xuất công nghiệp trong 10 tháng của 45 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã có mức tăng so với cùng kỳ năm trước, trong đó có 11 địa phương tăng cao và một số địa phương có chỉ số IIP giảm do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Về lao động, số lượng người làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp ghi nhận tại thời điểm ngày 1/10 đã tăng 7,7% so với cùng thời điểm tháng Chín, song vẫn giảm 7,9% so với cùng thời điểm năm trước. Tương ứng, lao động khu vực doanh nghiệp Nhà nước tăng 1,2% và giảm 3,4%, doanh nghiệp ngoài Nhà nước tăng 7,2% và giảm 9,7%, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 9% và giảm 7,8%.

Theo ngành hoạt động, số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp ngành khai khoáng tăng 0,6% so với cùng thời điểm tháng Chín và giảm 2,4% so với cùng thời điểm năm ngoái; ngành chế biến, chế tạo tăng 8,3% và giảm 8,5%…/.

Theo TTXVNhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *