Chi cục Thuế khu vực Bến Cát: Thu ngân sách năm 2022 đạt 158% dự toán giao


 Trong năm 2022, Chi cục Thuế khu vực Bến Cát (phụ trách địa bàn TX.Bến Cát, huyện Dầu Tiếng và huyện Bàu Bàng) đã triển khai các giải pháp tăng thu, chống thất thu ngân sách, đôn đốc thu hồi nợ động thuế, tăng cường kiểm soát và khai thác các nguồn thu, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế. Kết quả, trong năm chi cục đã thu ngân sách Nhà nước ước hơn 2.667 tỷ đồng, đạt hơn 158% so với dự toán giao, bằng 143,3% so với cùng kỳ năm 2021, vượt dự toán hơn 980 tỷ đồng.

Năm 2022, Chi cục Thuế khu vực Bến Cát thực hiện tốt công tác quản lý thu, tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế với phương châm nâng cao chất lượng phục vụ, hoàn thành kế hoạch kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế. Triển khai tốt công tác kê khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử và hóa đơn điện tử. Chất lượng công tác kê khai đạt kết quả tốt, tỷ lệ sai sót số học tên tờ khai giảm, công tác xử lý phạt vi phạm hành chính do vi phạm hành chính chậm nộp hồ sơ khai thuế được chú trọng.

KHÁNH LINHhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *