Chăn nuôi chuồng kín, trại lạnh cho hiệu quả kinh tế cao


Trong 9 tháng vừa qua, việc ứng dụng chuồng trại kín, trại lạnh trong chăn nuôi heo và gà đem lại hiệu quả kinh tế cao. Chủ yếu tập trung ở 4 huyện phía bắc (Bàu Bàng, Phú Giáo, Dầu Tiếng và Bắc Tân Uyên).

Theo đó, chăn nuôi gà có 149 trang trại, tăng 2 trại so với cùng kỳ, với hơn 8.364.000 con, chiếm 68,48 % so với tổng đàn; chăn nuôi vịt thịt hiện có 44 trại với số lượng hơn 517.000 con, chiếm 56,9 % so tổng đàn, tăng 14 trại, gần 119.000 con, tăng 30% so với cùng kỳ; chăn nuôi heo có 252 trang trại, trong đó có các công ty đầu tư nuôi heo thịt và heo giống năng suất cao, với hơn 698.600 con, chiếm 73,17% so với tổng đàn, tăng 44 trại, hơn 119.000 con, tăng 20,6% so với cùng kỳ… Cùng với đó, mô hình nông nghiệp đô thị chủ yếu cá cảnh, ba ba, nhím, rắn, kỳ đà, gấu… được nuôi phổ biến ở các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh. Hiện có 2.870 hộ đầu tư, với số lượng hơn 15.580 con các loại.

PHƯƠNG ANHhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *