Cấp 15 mã số vùng trồng và 8 mã số đóng gói cho sản phẩm nông nghiệp


 Trong năm 2022, trên địa bàn tỉnh đã được Cục Bảo vệ thực vật cấp 15 mã số vùng trồng, gồm: 12 mã số vùng trồng măng cụt, chuối, mít xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc và 3 mã số vùng trồng bưởi xuất khẩu sang thị trường EU, Anh, Nga. Hiện cục đang đề nghị cấp 13 mã số vùng trồng cho sản phẩm chuối, mít, nhãn để xuất khẩu sang các thị trường Trung Quốc, Thái Lan, EU, Mỹ, Úc, New Zealand. Đồng thời, Cục Bảo vệ thực vật cũng cấp 8 mã số đóng gói cho sản phẩm chuối và mít, xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc và đang đề nghị cấp 3 mã cơ sở đóng gói xuất khẩu sầu riêng, mít sang thị trường Trung Quốc.

Ngoài ra, ngành nông nghiệp còn hướng dẫn cho các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm có nguồn gốc thực vật thực hiện đăng ký xuất khẩu vào Trung Quốc theo Lệnh 248 của Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC). Đến nay đã có 2 doanh nghiệp xuất khẩu đăng ký bản xác nhận kiểm dịch thực vật để hoàn chỉnh hồ sơ xuất khẩu, đang tiếp tục hướng dẫn cho các doanh nghiệp chưa đăng ký tiếp tục đăng ký các thông tin có liên quan theo quy định của GACC trước ngày 30-6-2023.

THOẠI PHƯƠNGhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *