Các trung tâm thương mại sẽ sử dụng 100% bao bì thân thiện với môi trường


 UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2026. Theo kế hoạch, phấn đấu đến năm 2025, Bình Dương sẽ sử dụng 100% túi nylon, bao bì thân thiện với môi trường tại các trung tâm thương mại, siêu thị phục vụ cho mục đích sinh hoạt thay thế cho túi nylon khó phân hủy; bảo đảm thu gom, tái sử dụng, tái chế, xử lý 85% lượng chất thải nhựa phát sinh; 100% các khu du lịch, các cơ sở lưu trú du lịch, các khách sạn không sử dụng túi nylon khó phân hủy và sản phẩm nhựa dùng một lần… Đồng thời, nâng cao nhận thức của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng trong sản xuất, tiêu thụ, thải bỏ chất thải nhựa, túi nylon khó phân hủy và sản phẩm nhựa dùng một lần trong sinh hoạt.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị, thành phố và các tổ chức chính trị – xã hội rà soát, đánh giá hiện trạng sản xuất, kinh doanh và sử dụng bao bì nhựa khó phân hủy sinh học và sản phẩm nhựa dùng một lần trên địa bàn tỉnh; đề xuất giải pháp phù hợp, hiệu quả để tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh; xây dựng kế hoạch, lộ trình hạn chế và tiến tới cấm sử dụng túi nylon khó phân hủy tại các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ dân sinh.

KHẢI ANHhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *