Các doanh nghiệp trong khu công nghiệp đạt doanh thu 24,3 tỷ đô la Mỹ


Ban quản lý các Khu công nghiệp (KCN) tỉnh cho biết 9 tháng năm 2022, các KCN trong tỉnh thu hút đầu tư ngày càng hiệu quả, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp (DN) phục hồi tích cực. Với nhiều giải pháp hỗ trợ của tỉnh, sự nỗ lực vượt qua khó khăn, DN trong các KCN tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế và giải quyết việc làm tại địa phương. Trong 9 tháng năm 2022, các DN trong KCN đã giải ngân 1,9 tỷ đô la Mỹ, doanh thu đạt 24,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 14,19% so với cùng kỳ và đạt 69,52% kế hoạch năm. Kim ngạch xuất khẩu đạt 17,9 tỷ đô la Mỹ, tăng 19,71% so với cùng kỳ và đạt 71,61% kế hoạch năm; kim ngạch nhập khẩu đạt 16,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 18,81% so với cùng kỳ và đạt 83,75% kế hoạch năm. Ban quản lý các KCN đang tập trung triển khai thực hiện các thủ tục đất đai, quy hoạch, xây dựng cơ sở hạ tầng KCN VSIP 3, triển khai thủ tục mở rộng các KCN Nam Tân Uyên, Rạch Bắp, Cây Trường theo quy định.

NGỌC THANHhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *