Bình Dương sẽ đầu tư 285 tuyến hạ ngầm cáp viễn thông


 UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch hạ ngầm và làm gọn mạng cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 (kế hoạch). Theo đó, kế hoạch ban hành nhằm tiếp tục phát triển, nâng cấp mạng lưới hạ tầng viễn thông tỉnh theo hướng hiện đại, bền vững, bảo đảm mỹ quan, an toàn, để nâng cao chất lượng dịch vụ và khả năng phục vụ của doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội và văn minh đô thị. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp viễn thông chủ động lập kế hoạch, tập trung nguồn lực, kinh phí đầu tư.

Dự kiến Bình Dương sẽ đầu tư 285 tuyến hạ ngầm cáp viễn thông trong giai đoạn 2021- 2025. Các doanh nghiệp viễn thông được phân công đầu tư hạ tầng ngầm và làm đầu mối quản lý mạng cáp viễn thông theo địa bàn, khu vực bao gồm Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền thông Việt Nam (VNTT); Viễn thông Bình Dương (VNPT Bình Dương); Viettel Bình Dương; FPT Bình Dương. Hàng năm sẽ sơ kết, đánh giá, trường hợp doanh nghiệp phụ trách địa bàn không hoàn thành nhiệm vụ, không có lý do chính đáng sẽ xem xét chuyển nhiệm vụ cho doanh nghiệp khác.

PHƯƠNG LÊhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *