Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn cấp tỉnh năm 2022: Toàn tỉnh có 78 sản phẩm đăng ký tham gia


 Năm 2022 toàn tỉnh có 78 sản phẩm của 43 cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) từ các huyện, thị xã và thành phố đăng ký tham gia bình chọn cấp tỉnh năm 2022.

Cụ thể, TX.Bến Cát đăng ký tham gia bình chọn 20 sản phẩm, TX.Tân Uyên đăng ký 13 sản phẩm, TP.Thuận An đăng ký 18 sản phẩm, huyện Bắc Tân Uyên đăng ký 12 sản phẩm, huyện Bàu Bàng đăng ký 7 sản phẩm, huyện Phú Giáo đăng ký tham gia bình chọn 8 sản phẩm. TP. Dĩ An và huyện Dầu Tiếng không đăng ký tham gia bình chọn. Riêng TP. Thủ Dầu Một không tham gia thực hiện kế hoạch do các cơ sở CNNT sản xuất trên địa bàn không phải là đối tượng bình chọn.

TIỂU MYhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *