Bảo đảm nguồn vốn tín dụng chính sách đến đúng đối tượng vay vốn


(BDO) Chiều 25-1, ông Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã dự hội nghị tổng kết hoạt động của Ban đại diện Hội đồng Quản trị (HĐQT) Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) tỉnh Bình Dương năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

 Ông Nguyễn Lộc Hà phát biểu tại hội nghị.

Năm 2021 đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã gây ảnh hưởng toàn diện, sâu rộng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, người dân; đặc biệt là đối với những hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác là các đối tượng phục vụ của Chi nhánh NHCSXH tỉnh. Trong điều  kiện đó, Ban đại diện HĐQT Chi nhánh NHCSXH tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động tín dụng chính sách thích ứng với tình hình mới tiếp tục đáp ứng tốt nhu cầu vay vốn của các đối tượng được hưởng thụ,

Theo đó, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH các cấp đã phân bổ kịp thời nguồn vốn tín dụng chính sách cho các huyện, thị, thành phố đáp ứng nhu cầu vay vốn của các đối tượng được thụ hưởng với tổng kế hoạch nguồn vốn tín dụng được giao 3.987 tỷ 378 triệu đồng, tăng 613 tỷ 604 triệu đồng so với đầu năm; tổng số dư huy động vốn thị trường đạt 532 tỷ 898 triệu đồng, tăng 75 tỷ 835 triệu đồng so với đầu năm, đạt 138% kế hoạch; tổng dư nợ đạt 3.956 tỷ 369 triệu đồng, với 75.424 khách hàng còn dư nợ, tăng 594 tỷ 766 triệu đồng so với đầu năm…, góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo, tạo việc làm và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Lộc Hà đề nghị trong thời gian tới, các đơn vị cần cân đối ngân sách địa phương đối ứng với phần vốn do NHCSXH Việt Nam phân bổ, bảo đảm nguồn vốn tín dụng chính sách đến đúng đối tượng vay vốn. Bên cạnh đó, các tổ chức chính trị – xã hội cần tăng cường giám sát cho vay đối với các hộ cho vay, đồng thời UBND các cấp tham gia quản lý, ngăn chặn hiệu quả các hộ vay di chuyển nơi sinh sống…

 Tin, ảnh: Thanh Hồnghttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *