Bám sát thực tiễn, thiết thực hỗ trợ doanh nghiệp


Tại Bình Dương, chính sách khuyến công trong thời gian qua được triển khai thực hiện đồng bộ, nghiêm túc. Hoạt động khuyến công đã huy động được các nguồn lực tham gia đầu tư về sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở khu vực nông thôn; hỗ trợ, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển sản xuất bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. Trước diễn biến phức tạp của kinh tế thế giới, các doanh nghiệp công nghiệp nông thôn vừa đối diện với những cơ hội thay đổi mình, cũng như những thách thức chung đặt ra khi chi phí sản xuất tăng cao tiềm ẩn nhiều rủi ro, thách thức.

Trước tình hình đó, nguồn vốn khuyến công của ngành công thương phân bổ nhiều nhất cho hoạt động chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn; nâng cao năng lực quản lý, tư vấn, trợ giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn; hỗ trợ tư vấn thông tin phát triển công nghiệp nông thôn, công tác truyền thông.

Trong quý IV-2022, ngành công thương xác định nhiệm vụ trọng tâm và trước mắt để triển khai hoạt động khuyến công là bám sát tình hình phát triển các cơ sở công nghiệp nông thôn triển khai có hiệu quả, hoàn thành nhiệm vụ khuyến công được giao năm 2022. Ngoài ra, ngành công thương cùng trao đổi kinh nghiệm, những hoạt động có giá trị từ thực tiễn tổ chức các hoạt động khuyến công; thảo luận, đề xuất Bộ Công thương, các cơ quan Trung ương các chủ trương, giải pháp cụ thể để đổi mới và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phối hợp, giải quyết kịp thời các khó khăn để hoạt động khuyến công có hiệu quả.

TIỂU MYhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *