42 sản phẩm đạt sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2022


(BDO) Sáng 13-5, Sở Công thương tỉnh Bình Dương đã chủ trì cuộc họp Ban giám khảo (BGK) chấm điểm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bình Dương lần thứ 6 năm 2022. 

Tại cuộc họp, tổ chuyên môn giúp việc tham mưu BGK việc phân nhóm, tra cứu hồ sơ, thuyết minh về các sản phẩm tham gia bình chọn cho các thành viên BGK hiểu rõ thêm một số thông tin về sản phẩm tham gia bình chọn. Họp BGK chấm điểm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bình Dương lần thứ 6 năm 2022. 

Sản phẩm tham gia bình chọn được phân chia thành 4 nhóm: Nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ; nhóm sản phẩm chế biến nông, lâm, thủy sản và thực phẩm; nhóm sản phẩm thiết bị máy móc dụng cụ và phụ tùng cơ khí; nhóm sản phẩm khác. So với năm 2020, các sản phẩm tham dự sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2022 tăng cả về lượng và chất. BGK tham gia chấm điểm các sản phẩm.

Qua quá trình làm việc nghiêm túc, trên tinh thần hỗ trợ cho các sản phẩm công nghiệp nông thôn của tỉnh phát triển xứng tầm với tiềm năng và lợi thế của tỉnh nhà, BGK đã chọn 42 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bình Dương năm 2022. Ban tổ chức bình chọn sẽ tiếp tục lựa chọn các sản phẩm dự thi chương trình sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia trên cơ sở thế mạnh của các sản phẩm đáp ứng tiêu chí của chương trình quốc gia.

Tin, ảnh: Tiểu My 

 https://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *