100% thủ tục hành chính được số hóa


 Theo Sở Công thương, đến nay 100% thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Công thương được tổ chức, cá nhân nộp qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; 100% thủ tục hành chính được cập nhật, niêm yết công khai kịp thời, đầy đủ tại bộ phận tiếp nhận, trả kết quả và trên Trang thông tin điện tử của sở; thực hiện công khai, minh bạch mức thu phí, lệ phí, giấy tờ, hồ sơ và thời gian giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính.

Được biết, trong năm 2022, Sở Công thương tiếp nhận 21.697 hồ sơ (tăng 63% so với năm 2021); hủy 40 hồ sơ, không giải quyết 15 hồ sơ, đã giải quyết 21.690 hồ sơ.

TIỂU MY https://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *