Xây dựng bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch

Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh vừa phối hợp biên soạn, ban hành Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch Bình Dương. Bộ Quy tắc, gồm các nội dung chuyển tải các thông điệp như: Thông điệp về ứng xử văn minh của khách du lịch; thông điệp về ứng xử văn minh của tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch; thông điệp về ứng xử văn minh đối với hướng dẫn viên và thông điệp về ứng xử văn minh của điểm tham quan, điểm du lịch. Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch Bình Dương được biên soạn nhằm áp dụng cho khách du lịch, các tổ chức, các cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh.

H.THUẬN

https://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *