Vận động tham gia cuộc thi “Viết cảm nhận về du lịch Bình Dương”

 Ban Tổ chức cuộc thi “Viết cảm nhận về du lịch Bình Dương” vừa có văn bản đề nghị các sở, ban, ngành, đơn vị trên địa bàn tỉnh về việc vận động tham gia cuộc thi “Viết cảm nhận về du lịch Bình Dương”.

Cuộc thi “Viết cảm nhận về du lịch Bình Dương” do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức nhằm giới thiệu, quảng bá thông tin, hình ảnh về du lịch Bình Dương đến với du khách trong và ngoài nước. Sau thời gian phát động, đã có nhiều tác giả nhiệt tình hưởng ứng tham gia.

Nhằm thu hút và tiếp nhận thêm nhiều bài gửi về dự thi của đông đảo các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh, Ban Tổ chức cuộc thi đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục hỗ trợ, vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên và người dân tham gia cuộc thi. Thời gian nhận bài dự thi hết đến ngày 31-8-2022.

CẨM LÝ

https://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *