TX.Tân Uyên phấn đấu đến năm 2030 thu hút khoảng 205.700 lượt khách tham quan và lưu trú

Đó là một trong những mục tiêu đặt ra trong kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn TX.Tân Uyên.

Cụ thể, trong giai đoạn từ năm 2021- 2025, TX.Tân Uyên phấn đấu thu hút khoảng 145.700 lượt khách tham quan và lưu trú trên địa bàn; đến năm 2030, thu hút khoảng 205.700 lượt khách tham quan và lưu trú. Để đạt được mục tiêu trên, TX.Tân Uyên đã đề ra nhiều giải pháp. Theo đó, TX.Tân Uyên sẽ tiếp tục bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển du lịch; huy động các nguồn lực phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch; phát triển nguồn nhân lực; phát triển thị trường và đặc biệt là nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù của địa phương…

CẨM LÝ

https://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *