TP.Thủ Dầu Một: Chú trọng thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt

 Thời gian qua, Thành ủy, UBND TP.Thủ Dầu Một luôn quan tâm đến công tác vệ sinh môi trường và xử lý rác thải trên địa bàn. Hiện công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố được thực hiện theo 2 mô hình.

Theo đó, chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên 102 tuyến đường chính được UBND thành phố lựa chọn đơn vị thực hiện thông qua hình thức đấu thầu. Chất thải sau khi được thu gom, vận chuyển đến Chi nhánh Xử lý Chất thải thuộc Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương xử lý, bảo đảm vệ sinh. Đối với các tuyến đường hẻm, ĐX… do phường quản lý, UBND các phường thực hiện lựa chọn đơn vị thu gom thông qua hình thức đấu thầu. Được biết, trên địa bàn thành phố tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom đạt 97%.

PHƯƠNG LÊ

https://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *