TP.Tân Uyên: Tập trung khai thác hiệu quả các nguồn thu

Từ đầu năm đến nay, UBND TP.Tân Uyên tập trung thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo các xã, phường tập trung khai thác các nguồn thu, thực hiện các chỉ tiêu thu, chi ngân sách theo dự toán được giao. Đến nay, tổng thu ngân sách đạt 60% dự toán, tổng chi ngân sách đạt 45% dự toán.

Cùng với đó, các công trình đầu tư công được triển khai thực hiện bảo đảm quy trình, thủ tục và tiến độ đề ra. Trong năm 2023, các xã, phường được giao làm chủ đầu tư 125 công trình, tiến độ giải ngân đạt 70% kế hoạch. Công tác chỉnh trang đô thị, bảo vệ môi trường được quan tâm thực hiện, nhiều mô hình, phong trào thiết thực được phát động sâu rộng, như: “Tuyến đường kiểu mẫu”, “Tuyến phố văn minh đô thị”…

TIỂU MY

https://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *