TP.Tân Uyên: Tăng cường quản lý đối với các khu dân cư thương mại

 TP.Tân Uyên vừa thực hiện khảo sát về công tác quản lý đối với khu dân cư thương mại trên địa bàn thành phố. Theo đó, nội dung xoay quanh việc chuyển nhượng tại các khu dân cư thương mại, như: Kiểm tra giấy phép xây dựng, cơ sở hạ tầng, đấu nối hệ thống nước, an toàn lưới điện, an toàn thi công, cảnh quan đô thị và thành lập Ban Quản lý dự án tại các khu nhà ở.

Đoàn khảo sát cũng ghi nhận các vấn đề khó khăn, vướng mắc, bất cập của địa phương, những vấn đề tồn tại, hạn chế trong quá trình xử lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị liên quan. Đồng thời, nhắc nhở các nhà đầu tư thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, tiếp nhận ý kiến của dân cư đang sinh sống để phối hợp thực hiện tốt công tác quản lý các khu dân cư thương mại trên địa bàn.

TIỂU MY

https://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *