TP.Dĩ An: Tập trung phát triển đô thị, các ngành dịch vụ chất lượng cao

Theo UBND TP.Dĩ An, thành phố đang tập trung thực hiện Chương trình số 21-CTr/ TU của Thành ủy Dĩ An về phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp, đô thị theo hướng văn minh, hiện đại. Hiện TP.Dĩ An đã tập trung đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng đô thị, quy hoạch định hướng phát triển các khu đô thị, khu chung cư kết hợp thương mại – dịch vụ.

Đến nay, thành phố đã đầu tư đồng bộ 47/55 tuyến đường thành phố quản lý, đạt tỷ lệ85,45%. Đối với các tuyến đường do phường quản lý có 837/1.001 tuyến được bê tông hóa, nhựa hóa, đạt 83,62%, trong đó, 611/1001 tuyến có hệ thống chiếu sáng, đạt 61,04%. TP.Dĩ An phấn đấu đến năm 2025, 100% tuyến đường thành phố quản lý được đầu tư đồng bộ; 100% tuyến đường phường quản lý được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, trong đó trên 80% có chiếu sáng, đến năm 2030, 100% tuyến đường có chiếu sáng.

NGỌC THANH

https://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *