Toàn tỉnh có 254 tổ hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp

 Trong lĩnh vực phát triển kinh tế hợp tác, ngành nông nghiệp đã tổ chức liên kết chuỗi sản xuất, kinh doanh phù hợp với thị trường, sản xuất hàng hóa lớn. Qua đó, nhiều mô hình liên kết giữa người sản xuất với doanh nghiệp, hợp tác xã theo chuỗi được triển khai nhân rộng.

Hiện toàn tỉnh có 78 hợp tác xã nông nghiệp, với 1.087 thành viên, tổng vốn điều lệ trên 228 tỷ đồng; 176 tổ hợp tác nông nghiệp với 1.489 thành viên và 974 trang trại với tổng diện tích đất sản xuất trên 3.866,4 ha, giải quyết việc làm cho khoảng 4.495 lao động thường xuyên.

PHƯƠNG ANH

https://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *