Phát triển cụm công nghiệp theo hướng bền vững

 Theo Sở Công thương, hiện nay sở đang nỗ lực quản lý và phát triển các cụm công nghiệp (CCN) theo hướng bền vững. Trên địa bàn tỉnh hiện có 12 CCN với tổng diện tích 789,91 ha, có 10 CCN đi vào hoạt động với diện tích 648,29 ha, tỷ lệ lấp đầy bình quân của các CCN khoảng 67,4%.

Sở Công thương đã tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định điều chỉnh 3 CCN ra khỏi quy hoạch phát triển CCN. Sở cũng đã trình UBND tỉnh phê duyệt quyết định ban hành Bộ Tiêu chí lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN trên địa bàn tỉnh, đồng thời tổng hợp hồ sơ và trình hội đồng chấm điểm CCN Tam Lập 2, huyện Phú Giáo.

TIỂU MY

 

https://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *