Ngành điện ứng dụng AI trong quản lý, phục vụ khách hàng

Công ty Điện lực Bình Dương (PCBD) cho biết thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2023, PCBD đã thực hiện hoàn tất một số giai đoạn chính của giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tại (AI), số hóa và ứng dụng AI để quản lý dữ liệu ghi âm của công tác trực ban điều độ. Cụ thể, số hóa nội dung liên lạc trực điều hành cung cấp điện, xử lý lưu trữ lên OneDrive sử dụng tài khoản Microsoft 365 của trực ban điều độ để thực hiện tự động đồng bộ dữ liệu ghi âm từ máy tính ghi âm lên máy chủ vận hành giải pháp thông qua dịch vụ OneDrive Business công ty đã trang bị…

Đến thời điểm hiện tại, PCBD đã xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết các nhiệm vụ chuyển đổi số và tổ chức triển khai ngay từ quý I-2023 theo đúng chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam, bảo đảm hoàn thành danh mục nhiệm vụ chuyển đổi số thực hiện trong giai đoạn 2023-2025 đã đề ra.

MINH DUY

https://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *