Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh: Giải ngân cho gần 13.000 lượt khách hàng vay vốn

Trong 6 tháng đầu năm 2023, nguồn vốn tín dụng chính sách dành cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh tiếp tục được thực hiện tốt. Theo đó, với tổng nguồn vốn nhận ủy thác đạt gần 4.358 tỷ đồng, tăng trên 145 tỷ đồng so với đầu năm, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh đã giải ngân cho 12.887 lượt khách hàng vay vốn với tổng doanh số cho vay đạt trên 743 tỷ đồng. Trên toàn địa bàn tỉnh còn 82.218 khách vay vốn với tổng dư nợ đạt trên 4.252 tỷ đồng, tăng gần 105 tỷ đồng so với đầu năm.

NHCSXH tỉnh hiện đang triển khai các chỉ tiêu tín dụng chính sách được giao năm 2023, bảo đảm nguồn vốn vay cho các đối tượng, gắn với việc kiểm tra, giám sát bảo đảm hiệu quả đồng vốn; đồng thời tham mưu các cấp, các ngành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế cân đối vốn ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH.

THANH HỒNG

https://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *