Huyện Phú Giáo: Khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp an toàn

Thời gian qua, huyện Phú Giáo luôn triển khai mở các lớp tập huấn cho cán bộ thành viên hợp tác xã (HTX) và tuyên truyền sâu rộng về kinh tế tập thể (KTTT) trên địa bàn. Thông qua các lớp tập huấn đã giúp các thành phần tham dự hiểu rõ hơn về các chính sách mới, pháp luật trong lĩnh vực KTTT, từ đó có sự hiểu đúng và tự nguyện tham gia vào các tổ chức, mô hình KTTT tại địa phương. Mặt khác, huyện còn khuyến khích các HTX phát triển theo hướng an toàn, gắn với áp dụng tiêu chuẩn VietGAP vào quá trình trồng trọt, chăn nuôi, đồng thời chú trọng tuyên truyền vận động thành lập mới các HTX.

Sản phẩm nông nghiệp của địa phương tham gia trưng bày tại Hội chợ nông sản huyện Phú Giáo năm 2023

Tính đến nay, trên địa bàn toàn huyện có 28 tổ liên kết với 281 thành viên, 10 tổ hợp tác (THT) với 94 thành viên, 25 HTX. Các THT, HTX hoạt động chủ yếu trên các lĩnh vực dịch vụ nông nghiệp, chăn nuôi và trồng trọt. Các tổ liên kết, THT được hỗ trợ vay vốn từ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân để thực hiện các dự án. Thu nhập bình quân của các hộ hàng tháng khoảng 15 – 20 triệu đồng.

PHƯƠNG ANH

https://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *