Huyện Dầu Tiếng: Doanh thu lĩnh vực kinh tế tập thể đạt hơn 20 tỷ đồng

Trong 6 tháng đầu năm 2023, tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của khu vực kinh tế tập thể trên địa bàn huyện Dầu Tiếng vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, tổng doanh thu đạt trên 20,3 tỷ đồng, chi phí hoạt động sản xuất, kinh doanh hơn 17,3 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế gần 3 tỷ đồng.

Tính đến nay, toàn huyện có 77 tổ hợp tác (THT) với 684 thành viên; có 21 hợp tác xã (HTX) với 242 thành viên, vốn điều lệ 53,25 tỷ đồng. Các THT, HTX hoạt động bảo đảm theo đúng quy định. Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển kinh tế tập thể huyện tuyên truyền vận động thành lập mới HTX theo kế hoạch, dự kiến sẽ thành lập mới HTX Chăn nuôi gà Định An (xã Định An).

PHƯƠNG ANH

https://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *