Huyện Bắc Tân Uyên: Giá trị sản xuất các ngành đều tăng

Trong tháng 7-2023, giá trị các ngành sản xuất trên địa bàn huyện đều tăng trưởng khá. Theo đó, giá trị sản xuất ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của huyện ước thực hiện 491 tỷ đồng, lũy kế 7 tháng đầu năm là 3.492 tỷ đồng, tăng 9,81% so cùng kỳ và đạt 57,65 % kế hoạch năm. Trong đó, kinh tế trong nước đạt 2.118 tỷ đồng, tăng 9,97% so với cùng kỳ, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 1.374 tỷ đồng, tăng 9,57% so cùng kỳ.

Hoạt động thương mại – dịch vụ trên địa bàn huyện tương đối ổn định. Ước tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ trong tháng 7 là 481 tỷ đồng, lũy kế 7 tháng đầu năm là 3.279 tỷ đồng, tăng 12,8% so với cùng kỳ và đạt 59,19% so với kế hoạch năm. Đối với sản xuất nông nghiệp, diện tích gieo trồng có biến động tăng, giảm nhưng không đáng kể, các loại cây trồng trong vụ đều được xuống giống kịp thời và phát triển tốt.

TIẾN HẠNH

https://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *