Hợp chuẩn chợ kinh doanh thực phẩm

 Sở Công thương vừa có văn bản thông tin đến các doanh nghiệp, hợp tác xã, UBND các xã, phường, thị trấn quản lý, đầu tư, kinh doanh, khai thác chợ nằm trong quy hoạch phát triển mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh thực hiện các hướng dẫn trình tự, hồ sơ công bố hợp chuẩn chợ kinh doanh thực phẩm phù hợp TCVN 11856:2017.

Theo đó, đối tượng thực hiện công bố hợp chuẩn chợ kinh doanh thực phẩm là các doanh nghiệp, hợp tác xã, UBND các xã, phường, thị trấn quản lý, đầu tư, kinh doanh, khai thác chợ nằm trong quy hoạch phát triển mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh, không bao gồm các chợ đầu mối, đấu giá nông sản, chợ tạm, chợ nổi trên sông. Các đơn vị hoàn thành các tiêu chí xây dựng chợ kinh doanh thực phẩm được quy định tại tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11856:2017 đã được Bộ Khoa học và Công nghệ công bố, mời tổ chức chứng nhận đã đăng ký đến chợ để đánh giá sự phù hợp tiêu chuẩn áp dụng để xem xét cấp giấy chứng nhận hợp chuẩn.

Hồ sơ công bố hợp chuẩn gửi tới Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) tỉnh Bình Dương để được xem xét giải quyết. Đối với hồ sơ công bố hợp chuẩn không đầy đủ, trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Chi cục TCĐLCL tỉnh thông báo bằng văn bản đề nghị bổ sung các loại giấy tờ theo quy định. Sau thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày gửi văn bản đề nghị mà hồ sơ công bố hợp chuẩn không được bổ sung đầy đủ theo quy định, Chi cục TCĐLCL tỉnh có quyền hủy bỏ việc xử lý đối với hồ sơ này.

Đối với hồ sơ công bố hợp chuẩn đầy đủ và hợp lệ theo quy định, trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ công bố hợp chuẩn, Chi cục TCĐLCL tỉnh Bình Dương ban hành thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn cho đơn vị quản lý chợ. Khi nhận được thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn, đơn vị quản lý chợ đã hoàn thành việc công bố hợp chuẩn chợ kinh doanh thực phẩm phù hợp TCVN 11856:2017.

 TIỂU MY

https://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *