Hóa giải khó khăn, bước qua rào cản

 Đánh giá về những khó khăn của môi trường kinh doanh quốc tế hiện nay, lãnh đạo ngành công thương cho rằng vẫn còn nhiều phức tạp, khó lường. Môi trường kinh doanh và đầu tư của tỉnh tuy có rất nhiều tiến bộ song sức hấp dẫn để thu hút các nhà đầu tư lớn, có công nghệ sản xuất hiện đại còn chưa cao. Năng suất, chất lượng sản xuất nông nghiệp còn thấp và chưa đồng đều do quy mô sản xuất nhỏ. Các khu công nghiệp công nghệ cao triển khai còn chậm và chưa nhiều về số lượng. Ngành công nghiệp phụ trợ phát triển còn chậm, chưa có các chính sách ưu đãi đối với các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này. Ngành dịch vụ tuy có chuyển biến nhanh nhưng tỷ trọng trong cơ cấu kinh tế còn thấp, chưa tương xứng với tiềm năng của tỉnh.

Nguy cơ hàng hóa xuất khẩu phải đối phó với các vụ kiện chống bán phá giá, chống trợ cấp, tranh chấp thương mại quốc tế từ các thị trường xuất khẩu ngày càng tăng cao. Trong khi đó, sự phối hợp kháng kiện giữa cơ quan Nhà nước với các doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng chưa được đồng bộ, thiếu tính chuyên nghiệp.

Trước những khó khăn hiện hữu, Sở Công thương kiến nghị Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế, Bộ Công thương thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng định kỳ cho đội ngũ cán bộ tại các địa phương. Đặc biệt là việc cập nhật thông tin mới, chuyên sâu trong lĩnh vực hội nhập, để việc thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến hội nhập kinh tế quốc tế ở địa phương đạt chất lượng, hiệu quả. Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế thường xuyên có các báo cáo đánh giá chuyên sâu bằng nhiều hình thức, như: Tạp chí, ấn phẩm tuyên truyền và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan cho các sở, ngành ở địa phương biết và thực hiện.

Văn phòng TBT Việt Nam thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo nghiệp vụ, tổ chức hội thảo, hội nghị tuyên truyền, phổ biến các thông tin liên quan đến sản phẩm xuất khẩu cụ thể, chủ lực của từng vùng, miền. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Ngoại giao, Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần tiếp tục hỗ trợ địa phương trong việc quảng bá, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch…

 KHẢI ANH

https://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *