Doanh thu hoạt động vận tải, kho bãi ước đạt 20.732 tỷ đồng

 Tháng 7-2023, tình hình hoạt động vận tải trên địa bàn phát triển ổn định, vận tải hành khách tăng khá. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh đang triển khai thực hiện nhiều dự án trọng điểm, nhu cầu vận chuyển vật liệu xây dựng tăng cao. Doanh thu hoạt động vận tải, kho bãi tháng 7-2023 ước đạt hơn 3.048 tỷ đồng, tăng 15,3% so với cùng kỳ.

Lũy kế 7 tháng đầu năm 2023, doanh thu hoạt động vận tải, kho bãi ước đạt 20.732 tỷ đồng, tăng 11,8% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu vận tải hành khách đạt 491,4 tỷ đồng, tăng 7,7%; doanh thu vận tải hàng hóa đạt 7.749,2 tỷ đồng, tăng 13% và doanh thu kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải đạt hơn 12.491 tỷ đồng, tăng 11,1%.

DUY KHANG

https://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *