Cục Thuế tỉnh ban hành hơn 386.000 lượt thông báo nợ thuế

Trong 6 tháng năm 2023, ngoài việc tập trung hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất, Cục Thuế tỉnh còn tích cực rà soát các ngành, lĩnh vực không bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, huy động đầy đủ các khoản thuế phát sinh nộp vào ngân sách Nhà nước, trong đó có việc ban hành thông báo thu hồi nợ đọng thuế.

Cục Thuế tỉnh đã ban hành tổng cộng 386.080 thông báo nợ thuế đến với người nộp thuế, số tiền lũy kế là 7.527 tỷ đồng, tương đương 76% so với cùng kỳ năm 2022. Qua đó, Cục Thuế tỉnh dự kiến thu thuế, xử lý nợ năm trước chuyển sang đạt được 2.086 tỷ đồng.

THANH HỒNG

https://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *