Cục Du lịch quốc gia Việt Nam chính thức thay thế Tổng cục Du lịch

Logo, slogan của ngành du lịch Việt Nam.

Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng vừa chính thức ký ban hành Quyết định số 1536/QĐ-BVHTTDL quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Du lịch quốc gia Việt Nam vào chiều qua, ngày 15/6.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2023.

Theo đó, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam là tổ chức hành chính thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về du lịch và tổ chức thực thi pháp luật về du lịch trên phạm vi cả nước, quản lý các dịch vụ công về du lịch theo quy định của pháp luật.

Cục Du lịch quốc gia Việt Nam có tư cách pháp nhân, có con dấu hình Quốc huy và trụ sở tại thành phố Hà Nội. Tên giao dịch tiếng Anh là Viet Nam National Authority of Tourism (viết tắt VNAT).

Về quy định chuyển tiếp, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam sẽ kế thừa các nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng cục Du lịch theo quy định của pháp luật và các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên cho đến khi cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật có liên quan.

Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch có trách nhiệm thực hiện các thủ tục sáp nhập Tạp chí Du lịch vào Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch theo quy định của pháp luật, hoàn thành trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Trước đó, Nghị định 01/2023/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được Thủ tướng Phạm Minh Chính ký ngày 16/1 quy định Cục Du lịch quốc gia thay cho Tổng cục Du lịch hiện tại.

Nghị định 01/2023/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 20/2, thay thế Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Như vậy, theo Quyết định số 1536/QĐ-BVHTTDL, Tổng cục Du lịch Việt Nam đã chính thức có tên gọi mới là Cục Du lịch quốc gia Việt Nam sau nhiều lần thay đổi, sáp nhập./.

Theo TTXVN

https://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *