Công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm 46,81% vốn FDI vào tỉnh

 Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, 6 tháng đầu năm 2023, tỉnh thu hút được 967,3 triệu đô la Mỹ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Trong đó bao gồm 45 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới, tổng vốn đăng ký đạt gần 361 triệu đô la Mỹ; 22 lượt dự án đăng ký điều chỉnh tăng vốn đầu tư, tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt hơn 60,5 triệu đô la Mỹ; 70 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, tổng giá trị vốn góp đạt trên 545 triệu đô la Mỹ. Lũy kế đến nay, Bình Dương đứng thứ 2 cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài (sau TP.Hồ Chí Minh) với tổng số vốn đăng ký đầu tư đạt trên 40 tỷ đô la Mỹ, chiếm khoảng 9% tổng vốn đầu tư cả nước.

Theo lĩnh vực đầu tư, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 10 ngành lĩnh vực. Trong đó, lĩnh vực hoạt động kinh doanh bất động sản đứng đầu với tổng vốn gần 477 triệu đô la Mỹ, chiếm 49,35% tổng vốn đầu tư đăng ký; lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo đứng thứ 2 với tổng số vốn đầu tư đạt trên 452 triệu đô la Mỹ, chiếm 46,81% tổng vốn đầu tư đăng ký.

NGỌC THANH

https://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *