Các tổ chức tín dụng huy động 282.260 tỷ đồng

 Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Bình Dương, tính đến cuối tháng 7-2023, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn ước đạt 282.260 tỷ đồng, tăng 0,8% so với tháng trước và tăng 2,2% so với đầu năm. Trong đó, tiền gửi của các tổ chức kinh tế đạt 146.288 tỷ đồng, chiếm 51,8% tổng nguồn vốn huy động, tăng 1,2% so với tháng trước và giảm 0,8% so với đầu năm. Tiền gửi dân cư ước đạt 132.255 tỷ đồng, huy động từ kỳ phiếu, trái phiếu và các giấy tờ có giá đạt 3.717 tỷ đồng.

Tính đến nay, tổng dư nợ của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đạt 303.855 tỷ đồng, tăng 1,1% so với tháng trước, tăng 6,4% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay ngắn hạn đạt 168.734 tỷ đồng, chiếm 55,5% tổng dư nợ. Dư nợ cho vay trung, dài hạn đạt 135.121 tỷ đồng, chiếm 44,5% tổng dư nợ.

MINH DUY

https://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *